Hubení vos

Vosy a sršni jsou živočichové, kteří žijí běžně ve volné přírodě. Staví si hnízda, která chrání, při obraně hnízda mohou být agresivní. Sršeň obecná je normálně relativně mírumilovný živočich, v případě ochrany hnízda se však stávají velmi nebezpečnými. Pokud se vyskytuje vosí hnízdo, nebo hnízdo sršní v blízkosti osob stává se nebezpečím pro obyvatelstvo. V případech kdy tento hmyz ohrožuje svým výskytem obyvatelstvo je nutná likvidace vosího hnízda.

Vosí jed má 3 složky

 • Biogenní aminy(způsobují bolest).
 • Enzymy(neurotoxické účinky).
 • Polypeptidy(působí na kapiláry, způsobují otok).

Bodnutí vosou může být jen nepříjemné, v případě sršně více bolestivé, pokud dojde k bodnutí vosou alergika, nebo napadení osoby více jedinci, jedná se o nebezpečnou situaci.

Likvidace vosích hnízd

Tato činnost je prováděna neprodleně pro zamezení ohrožení osob. V těchto případech je nutno počítat s různými možnostmi umístění vosího hnízda a možnostem pohybu, pro tyto případy nám slouží ochranné pomůcky, horolezecká technika a další prostředky potřebné k likvidaci hnízd vos a sršní.

Zásah probíhá dle dezis. Eu norem

 • Prohlídka objektu, nalezení vosího hnízda, nebo sršního hnízda.
 • Určení vhodných prostředků pro provedení likvidace.
 • Zjištění rizik plynoucích s provádění zásahů, provedení opatření pro zamezení ohrožení hmyzem.
 • Provedení likvidace vosího hnízda, vyhubení vos v okolí hnízda.
 • Kontrola úspěšnosti likvidace vosího hnízda, nebo likvidace sršního hnízda.

Hubení vos v restauracích a jiných zařízeních.

Vosy mohou obtěžovat přilétáním do objektů, kontaminací potravin a způsobováním rizika bodnutí. V případě jejich výskytu je možno zajistit cílené hubení vos, na základě prohlídky a aplikací ideálních prostředků k zajištění ideálního stavu. V budovách je možno použít elektrické lapače, chemické lapače, bariérové postřiky, síta a další možnosti.

V případě potřeby hubení vos je potřeba:

 • Odborná prohlídka objektu DDD technikem, nalezení všech možností vlétávání vos.
 • Určení nejvhodnějších možností řešení problematiky vos.
 • Konzultace se zákazníkem, určení investice do opatření, nákupu vybavení jako elektrické lapače, síta do oken, aplikace insekticidů postřikem, nebo jinou formou.
 • Provedení opatření, instalace potřebných zařízení pro vyhubení vos.
 • Kontrola úspěšnosti opatření, provedení dalších kroků k zajištění dokonalého fungování.

Pokud Vás vosy otravují, neváhejte nás kontaktovat a my Vám vos zbavíme.