Vše pro hygienické prostředi
Mám zájem
Menu

MAJÍ BYTOVÁ DRUŽSTVA a SVJ POVINNOST PROVÁDĚT DERATIZACI?

Délka čtení: 1 min., 56 sec.
Potkan v rodinném domě.

Existuje zákon podle něhož mám povinnost provádět deratizaci? Ano existuje. Jedná se o zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

TÝKÁ SE POVINNÁ DERATIZACE I MĚ?

Běžnou ochrannou deratizaci musí podle potřeby zajistit každá osoba jako součást čištění a běžných pracovních a technologických postupů. V tomto případě nabývají deratizace podoby preventivních opatření.

Speciální ochrannou deratizaci má povinnost provést ve svých provozovnách každá podnikající fyzická osoba a všechny právnické osoby, pokud dojde ke zvýšenému výskytu hlodavců. Speciální deratizaci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Z TOHO VYPLÝVÁ

Povinná deratizace se podle zákona týká obcí a měst, podnikatelů, právnických osob, hotelových zařízení, bytových družstev i SVJ. Zkrátka každého, kdo vlastní nějakou nemovitost.

Jak se deratizace provádí a kolikrát ji musím provádět?

Jak často provádět hubení hlodavců, zákon nespecifikuje. Metodika deratizace rozlišuje mezi jednorázovou a průběžnou deratizací.

Jednorázová deratizace se obvykle provádí dvakrát za rok (na jaře, když hlodavci po oteplení opouští úkryty, a na podzim, kdy hledají nová útočiště). Doporučuje se provádět při neprokázaném výskytu hlodavců.

Průběžnou deratizaci doporučuje metodika realizovat v případě potvrzeného výskytu minimálně každé dva měsíce. Po této době totiž nástrahy přestávají být pro hlodavce atraktivní.

DOKUMENTACI K VEŠKERÝM DERATIZACÍM SI MUSÍ ZODPOVĚDNÉ OSOBY SCHOVÁVAT PRO PŘÍPAD KONTROLY.

Dodržování zákonů souvisejících s deratizací kontrolují příslušné úřady (například Hygienická stanice hl. m. Prahy). Při zanedbání deratizačních povinností mohou uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.

Stanovením odpovědnosti za deratizaci se stát snaží předcházet přemnožení hlodavců, která s sebou přináší mnohá rizika. Nejen majetková (hlodavci mohou např. hlodáním elektroinstalace způsobit požár a ve velkém měřítku zničit a kontaminovat potraviny), ale především zdravotní (přenos infekčních a epidemiologických chorob).