Vše pro hygienické prostředi
Mám zájem
Menu

O firmě

Kdo jsme…

Jako odborná firma v oblasti DERATIZACE-DEZINSEKCE-DEZINFEKCE-ASANACE využíváme zkušeností získaných během dlouholeté praxe. Speciální ochranná divize D.D.D. Dezis.eu působí v České republice od r. 2002. Byla založena panem Martinem Temlíkem s cílem zajistit vysokou kvalitu D.D.D. služeb, jejich dostupnost a skvělý servis. Dezis.eu je dceřinou společností stavební firmy Great Service spol. s r.o., která působí na trhu již od r. 1998. Know-how a spojení stavební firmy s firmou D.D.D. je často pro klienty významnou výhodou, zejména v otázkách stavebního zabezpečení před škůdci.

Používání široké palety povolených biocidních přípravků a moderních technologií je u nás samozřejmostí. Přestože je doménou naší působnosti Moravskoslezský kraj, působíme dlouhodobě ve větších podnicích a společnostech po celé ČR.

Specializujeme se zejména na sestavování a zavádění HACCP tzv. „Projektu integrované ochrany před škůdci“.

Samozřejmou součástí naší servisní činnosti je precizní zpracování agendy D.D.D. pro potravinářské provozy, ale i jiné firmy, kde tato problematika úzce souvisí s normami EU a implementací do systému tzv. “kritických bodů“
v rámci programu analýz a opatření HACCP. Tato agenda je vedena ve firemní složce D.D.D., jejíž součástí je pak především půdorysné schéma objektu se zakreslením a označením deratizačních staniček, monitorovacích míst a dalších D.D.D. aplikačních a monitorovacích prvků, protokoly o provedení úkonů D.D.D., vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců, bezpečnostní listy
k použitým přípravkům, osvědčení k činnosti, živnostenské oprávnění a koncesní listiny, pojištění, zdravotní karty atd., která je k dispozici např. při auditech.

V naší činnosti bychom chtěli zvláště upozornit na dobré výsledky při eliminaci obtížného hmyzu, zvláště pak skupiny švábů a rusů v pekárenském resp. zavíječů v mlýnském průmyslu, ale i skladištních škůdců či různých druhů hlodavců v potravinářských či zemědělských oblastech.
V případě vašeho zájmu jsme ochotni kdykoliv vysvětlit všechny popisované oblasti, používané technologie, vyhotovit cenovou nabídku, příp. zodpovědět jiné otázky.