Vše pro hygienické prostředi
Mám zájem
Menu

Dezinfekce

Dezinfekce je ničení mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí např. nemocnice, výroba potravin, léčiv.

Chemická dezinfekce - je zneškodňování choroboplodných nebo jinak škodlivých mikroorganismů ve vnějším prostředí za použití chemických prostředků.

Dezinfekci rozdělujeme na ochrannou a ohniskovou.

Ochranná dezinfekce - se provádí bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je namířená proti možným cestám šíření nákazy a provádí se průběžně jako součást komplexních hygienických opatření. Cílem ochranné dezinfekce je udržování prostředí v požadovaném hygienickém stavu, předcházení vzniku onemocnění a projevům “únavy” daného prostředí.

Ohnisková dezinfekce - je zneškodňování choroboplodných zárodků v ohnisku nákazy, jejíž cílem je přerušit další šíření nákazy.

V rámci dezinfekce provádíme likvidaci choroboplodných zárodků a plísní v zemědělských objektech živočišné výroby, mrazírenských, výrobních a skladovacích objektech.

Nejčastěji provádíme dezinfekci těchto prostor:

Asanace po zemřelém

K dezinfekci také patří asanace, tu provádíme např. v bytech po zemřelém, kde se ostatky nacházely delší dobu. Tímto způsobem se zamezí šíření nebezpečných bakterií a zápachu, který je důsledkem hnilobných procesů probíhajících v těle zesnulého.

 

Do dezinfekce prostor se rozhodně nepouštějte sami, kdo není profesionálně vyškolený, hrozí nebezpečí otravy a to jak lidí, tak zvířat. Dále hrozí při špatné manipulaci a vdechu aerosolu přes dutiny rozleptání dýchacích cest. Při kontaktu s jinými čistícími prostředky by navíc mohlo dojít k chemické reakci.

Dezinfekce Ostrava a okolí - volejte 777 223 000