Vše pro hygienické prostředi
Mám zájem
Menu

Hubení potkanů – potkan obecný (Rattus norvegicus)

Potkan je hlodavec o délce těla v rozmezí 16–27 cm, ocas je kratší než tělo a měří 13–20 cm. Jeho hmotnost se pohybuje v rozmezí 140-500 g. Je převážně noční živočich, který se na denním světle necítí dobře. Potkan je výborný plavec a je schopen dobře šplhat, je schopen se snadno šířit, prolézt do nezabezpečených budov a tam poškozovat nebo kontaminovat materiál. Na rozdíl od myši domácí je pro tohototo hlodavce za potravou chodit i na delší vzdálenosti. Takto může docházet k opětovnému znovuzamořování objektu potkany, přestože tam byli vyhubeni. V problematice potkanů je nutno brát ohled na jejich schopnosti a podle toho provádět deratizační zásahy.

Zbůsoby šíření

Odborný zásah

Pro vyhubení potkanů je potřeba provést několik kroků včetně zásahu odbornou firmou.